Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van điều chỉnh của bình bọt tuyết 1 lít

350,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Dây phun bọt tuyết

240,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van 1 chiều bình bọt tuyết

150,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Đồng hồ đo áp suất bình bọt tuyết 40 và 60 lít

250,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Đồng hồ đo áp suất loại 18,22 và 30 lít

150,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van điều áp bình bọt tuyết loại 18, 22 và 30 lít

200,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Phễu bình bọt tuyết loại 18 và 22 lit

200,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Súng phun bọt tuyết 18,22 và 30 lít

100,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Phễu bình bọt tuyết loại 30,40 và 60 lít

250,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van điều áp bình bọt tuyết loại 40 và 60 lít

300,000