Bình bọt tuyết
Bình bọt tuyết cầm tay dùng khí nén

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 14 lít

1,600,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 17 lít

1,800,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 18 lít

2,000,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 22 lít

2,200,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 24 lit

2,400,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 30 lít

3,500,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 35 lít

3,800,000

Bình bọt tuyết rửa xe Kokoro

Bình bọt tuyết Kokoro 40 lít

4,000,000

Bình rửa xe bọt tuyết cầm tay

Bình phun bọt tuyết cầm tay cổ to

720,000

Bình rửa xe bọt tuyết cầm tay

Bình phun bọt tuyết cầm tay dùng khí nén

1,200,000

Bình rửa xe bọt tuyết cầm tay

Bình xịt bọt tuyết rửa xe cầm tay chuyên dụng

550,000

Bình rửa xe bọt tuyết cầm tay

Bình phun bọt tuyết cầm tay SGCB

1,500,000

Bình rửa xe bọt tuyết cầm tay

Bình xịt bọt tuyết rửa xe bằng tay BTM5

450,000

Súng phun bọt tuyết

Cần phun bọt rửa xe 70 cm

590,000
200,000

Súng phun bọt tuyết

Súng phun bọt tuyết Jully dài

700,000

Súng phun bọt tuyết

Súng phun bọt tuyết Jully ngắn

600,000

Súng phun bọt tuyết

Súng ngắn phun bọt tuyết

650,000
1,200,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van điều chỉnh của bình bọt tuyết 1 lít

250,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Dây phun bọt tuyết

40,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van 1 chiều bình bọt tuyết

150,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Đồng hồ đo áp suất bình bọt tuyết 40 và 60 lít

250,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Đồng hồ đo áp suất loại 18,22 và 30 lít

150,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Van điều áp bình bọt tuyết loại 18, 22 và 30 lít

200,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Phễu bình bọt tuyết loại 18 và 22 lit

200,000

Phụ kiện máy xịt rửa bọt tuyết

Súng phun bọt tuyết 18,22 và 30 lít

100,000

Tin tức - bài viết hướng dẫnXem thêm